11 marca 2020 r. w Bazylice w Trzebnicy odnaleziono szczątko św. Jadwigi Śląskiej

11 marca w Bazylice przy renowacji sarkofagu św. Jadwigi natrafiono nieoczekiwanie na trumienkę z doczesnymi szczątkami śląskiej księżnej w nietypowym miejscu.

Zapraszamy na reportaż.

#BazylikaśwJadwigi #sarkofagJadwigiŚlaskiej #odkrycie #Trzebnica #szczątkiksiężnej #modlitwaPozdrawiamy!

Telewizja Wzgórz Trzebnickich

www.Telewizjawzgorztrzebnickich.pl