top of page

16 Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku16 Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku odbyło się w Trzebnicy, z okazji 15-lecia istnienia lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Tęcza". To wydarzenie kontynuuje tradycję spotkań organizowanych co roku na terenie całego Dolnego Śląska. W zeszłym roku forum miało miejsce w Świdnicy.


Na Dolnym Śląsku działa obecnie 27 uniwersytetów w federacji, a wiele innych funkcjonuje niezależnie, często w mniejszych miastach i gminach. Te placówki zrzeszają po kilkanaście osób i są dowodem na rosnącą popularność tego typu edukacji wśród seniorów.


Największym i najstarszym uniwersytetem Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku jest Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim. Ta instytucja wkrótce będzie obchodziła swoje 50-lecie istnienia, co świadczy o długiej i bogatej historii edukacji osób starszych na tym terenie.


Uniwersytety Trzeciego Wieku są miejscami, które umożliwiają osobom w wieku emerytalnym kontynuację nauki i aktywne uczestniczenie w życiu intelektualnym społeczeństwa. Charakteryzują się one brakiem formalnych wymagań kwalifikacyjnych oraz różnorodną ofertą zajęć, obejmującą szeroki zakres dziedzin.


Dzięki podejściu interdyscyplinarnemu uczestnicy mogą łączyć wiedzę z różnych dziedzin, co stanowi o sile i atrakcyjności tego typu edukacji. Forum w Trzebnicy było okazją do wymiany doświadczeń i myśli, ale także stanowiło platformę dla społecznej i intelektualnej integracji uczestników.


Spotkanie w Trzebnicy potwierdziło, że Uniwersytety Trzeciego Wieku są ważnym narzędziem aktywizacji seniorów. Dają one nie tylko możliwość zdobycia nowych kompetencji, ale także są okazją do społecznej integracji i aktywnego starzenia się.

Comments


bottom of page