Biesiada pod dębem w Gochowie

20.07.2019 r. odbyła się "Biesiada pod dębem" w miejscowości Grochowa w gminie Zawonia. Na wydarzenie zostało przygotowane wiele atrakcji: dmuchane zamki, gry i zabawy z najmłodszymi, przejażdżka konna i wiele innych. Jak co roku tradycją jest przyjazd do Grochowy ustrojonymi wozami z miejscowości sąsiadujących: Ludgierzowice oraz Zawonia. Przyczepy i traktory przyozdobione są gałązkami dębu, kukurydzą.

Zapraszamy na reportaż.


#BiesiadapodDebem #Grochowa #gminaZawonia


Pozdrwaimy!

Telewizja Wzgórz Trzebnickich

www.TelewizjaWzgorzTrzebnickich.pl