Narodowy dzień pamięci "Żołnierzy wyklętych"

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". 1 marca 2011 roku ustanowiono dnień ku czci bohaterom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej sprzeciwiali się okupacji radzieckiej i narzucanemu reżimowi komunistycznemu. W Trzebnicy uroczystości odbyły się pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.


#NarodowyDzienPamieci #ŻolnierzeWykleci #uroczystosc #hold #wHoldzieŻlonierzyWykletych


Pozdrawiamy!

Telewizja Wzgórz Trzebnickich

www.TelewizjaWzgorzTrzebnickich.pl© 2021 by Telewizja Wzgórz Trzebnickich