top of page

Nowy wóz strażacki w Urazie

W poniedziałek, 30.07.2018 roku, Ochotnicza Straż Pożarna w Urazie otrzymała nowoczesny ratowniczo - gaśniczy wóz strażacki - MAN TGM 18.340. Sprzęt tej klasy na pewno wzmocni flotę OSP w Urazie, usprawniając działanie w akcjach ratowniczych. Gratulujemy!

https://osp-uraz.pl.tl/ Sołectwo Uraz


#uraz #ospuraz #wozstrazacki #nowymantgm #solectwouraz #stanislawhurkasiewicz #gminaobornikislaskie


Pozdrawiamy! Telewizja Wzgórz Trzebnickich www.TelewizjaWzgorzTrzebnickich.pl

bottom of page