Projekt ekologiczny, budki dla ptaków...

Projekt ekologiczny, budki dla ptaków, pomniki przyrody w gminie Wisznia Mała. Ten temat przybrzybliżył nam pan Marcin Buczak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Wiszni Małej. Zapraszamy do relacji video.

#budkidlapataków #przyroda #eternit #pomnikprzyrody #ptaki #GminaWiszniaMała


Pozdrawiamy!

Telewizja Wzgórz Trzebnickich

www.TelewizjaWzgorzTrzebnickich.pl