top of page

WFOŚiGW we Wrocławiu wspiera Ochotnicze Straże Pożarne w zakupie wozów i sprzętu w ramach Ogólnopol

Ponad 16 mln złotych przeznaczono w tym roku na wymianę wyeksploatowanych i zużytych wozów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w województwie

dolnośląskim. Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu

pochodzącemu z: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z odpisów z firm

ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży

Pożarnej, samorządów na obszarze których działa OSP.

Na uroczyste wręczenie promes, które odbyło się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzawie zostali zaproszeni komendanci 20 jednostek OSP. Wsparcie finansowe na zakup nowych wozów otrzymają: OSP Siekierczyn, OSP Kotla, OSP Krzyżowa, OSP Sobin, OSP Wiadrów, OSP Taczalin, OSP Świerzawa, OSP Jelenia Góra- Sobieszów, OSP Ścinawka Dolna, OSP Strzegom, OSP Olbrachcice Wielkie, OSP Cieszków, OSP Luboszyce, OSP Małkowice, OSP Niechlów, OSP Krzydlina Wielka, OSP Pawłów Trzebnicki, OSP Biskupice, OSP Lusina, OSP Osiek.

Strażacy ochotnicy pracują głównie w miejscowościach wiejskich w swoich małych ojczyznach. Tu na nowe wozy czekają zarówno strażacy jak i mieszkańcy. Doposażanie tych jednostek jest istotą bezpieczeństwa dla mieszkańców. Dzięki nowym pojazdom strażacy będą mogli podejmować skuteczne akcje ratownicze – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.

Oprócz tego, że przekazujemy pieniądze na zakupy nowych wozów ratowniczo gaśniczych, dofinansowujemy także potrzebny strażakom sprzęt. Wiemy, że ochotnicze straże pożarne oraz ich remizy są ważnymi elementami lokalnych społeczności, dlatego też w tym roku po raz pierwszy ogłosiliśmy program na dofinansowanie do termomodernizacji remiz – dodaje Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes Funduszu.

W tym roku WFOŚiGW we Wrocławiu wraz z NFOŚiGW dofinansuje zakup nowych wozów ratowniczo – gaśniczych kwotą ponad 3 mln. zł. W uroczystości wręczania promes uczestniczyli również: Paweł Hreniak, Poseł na Sejm RP; Krzysztof Mróz, Senator RP; st. bryg. Marek Kamiński, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu; st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud, Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; Waldemar Wojtaś, Członek Prezydium Zarządu Głównego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego; Wiesław Świerczyński, Starosta Złotoryjski.

Comments


bottom of page