top of page

WSPÓLNE DZIAŁANIA TRZEBNICKICH POLICJANTÓW ZE STRAŻĄ LEŚNĄ

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy wraz ze strażnikami z Nadleśnictwa w Żmigrodzie i Oleśnicy zorganizowali wspólne patrole. Działania te mają zapobiec przestępstwom „związanych z lasem”. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń tj. kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.


Wspólne patrole odbywały się na terenach leśnych z wykorzystaniem samochodów terenowych oraz drona. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń „związanych z lasem”. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne. Stróże prawa razem z funkcjonariuszami Straży Leśnej w ramach kontroli pilnują i dbają o to, by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia działają chroniąc jego charakter. Wszystkie podejmowane działania są niezbędne, aby zachować walory terenów leśnych. Strażnicy mają duże możliwości kontrolowania, wykrywania i ścigania wszystkich przejawów wandalizmu, kradzieży czy kłusownictwa. W czasie wspólnej służby, mundurowi zwracali szczególną uwagę między innymi na osoby, które naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, w tym przede wszystkim pojazdami typu quad czy cross.Trzebniccy policjanci przypominają, że jazda po terenach leśnych nie jest miejscem dla osób, które poruszają się na quadach i crossach. Las i tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i lekceważą obowiązujące przepisy.Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.Natomiast art. 161 kwodeksu wykroczeń mówi o tym, że „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.Wspólne działania policjantów oraz strażników leśnych będą kontynuowane.

st. asp. Daria Szydłowska KPP w Trzebnicy

Współpraca Nadleśnictwa Oleśnica Śląska z KPP Trzebnica Samochód z funkcjonariuszami
Współpraca Nadleśnictwa Oleśnica Śląska z KPP Trzebnica

Comments


bottom of page