Wieczory Lisztowskie
Znane i nieznane perły muzyki polskiej