top of page

Strumień Boży

Nowa forma uczestniczenia w życiu duchowym. Ze względu na sytuacje tworzymy przekaz na żywo żeby każdy mógł uczestniczyć w najważniejszych momentach. By wspólnie się modlić.