3 MEMORIAŁ PŁK WIESŁAWA KIRYKA – Komunikat organizacyjny

Organizator: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu, WKS Oleśniczanka.

Współorganizatorzy: Województwo Dolnośląskie, Powiat Oleśnicki, Miasto Oleśnica.

Termin i miejsce: 21.05.2021r. uroczyste otwarcie i część główna zawodów godz. 16.00 Oleśnica Stadion Miejski ul. Brzozowa 5, rozpoczęcie części przedpołudniowej godz.12.00
Prawo startu w części głównej : zawodnicy minimum z II klasą sportową; po zamknięciu panelu zgłoszeń zostanie ogłoszona lista dopuszczonych zawodników do startu.

Zgłoszenia: poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów dostępny na stronie https://starter.pzla.pl/ do 19.05.2022 do godz.20.00, potwierdzenia startu Tokenem 20.05.2022 do godz.20.00.

 

Konkurencje w części głównej:


5000 m M i 5000 m K ( konkurencje memoriałowe)
200m K i M, 800m M, 1500m K, 2000m prz. K, 3000m prz. M, Skok w dal M i K , Pchnięcie kulą K i M Rzut dyskiem K i M

Konkurencje przedpołudniowe (godz. 12.00):
100m K i M, 400m K i M, 600m K i M (U16-U14) – Mały Memoriał im. Płk Wiesława Kiryka, 800m K i M, Tyczka K i M, Pchnięcie kulą K i M, Rzut dyskiem K i M

Nagrody:

- konkurencje memoriałowe:
1m 1000zł 2m 700zł 3m 300zł 4m 200zł 5m 150zł 6m 150zł
Nagroda dodatkowa dla pierwszego Polaka i Polki którzy uzyskają w biegu mężczyzn wynik 13’50”00 lub lepszy, a w biegu kobiet za wynik 15’30”00 lub lepszy.
- pozostałe konkurencje
Dla zwycięzców puchar, statuetka

Badania: wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach organizowanych przez DZLA muszą po- siadać aktualne badania lekarskie - przedstawiciel klubu dokonując zgłoszenia oświadcza, że zgłoszeni zawodnicy jego klubu posiadają takie badania lekarskie, zgodnie z Rozp.Min.Zdrowia z dnia 22.12.04r.(Dz.U.nr.282 poz. 2815).

Ubezpieczenie uczestników: zgodnie z Ustawą o Sporcie obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NWnależy do klubu, który zawodnik reprezentuje. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Kontakt do organizatora:

Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki – 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, tel. 71-788 41 14, 505 029 644, /071/ 337 93 34, kozanecka@dzla.pl; madamek@wp.pl

 

Program minutowy zostanie przedstawiony po zamknięciu systemu zgłoszeń.