top of page

Trzebnica i nowa pracownia mammograficzna


Trzebnica i nowa pracownia mammograficzna w ramach programu profilaktyki raka piersi na Dolnym Śląsku – nowe pracownie i szerszy dostęp do badań.


Rejestracja do pracowni mammograficznych jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 -16.00, pod numerem telefonu 71 36 89 320.


Wrocław, 1 listopada 2023 – Od początku listopada br., program profilaktyki raka piersi zostaje znacząco rozszerzony na terenie Dolnego Śląska. Zmiany te obejmują poszerzenie grupy kobiet uprawnionych do badań mammograficznych oraz uruchomienie nowych pracowni mammograficznych w regionie. Dotychczas program profilaktyki obejmował kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Od teraz, zakres ten zostaje rozszerzony, umożliwiając badania dla pań w wieku 45-74 lata. To krok naprzód w walce z rakiem piersi, który pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych dla kobiet w Polsce. Dodatkowo, dzięki współpracy Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, uruchomione zostały cztery nowe pracownie mammograficzne. Nowe placówki powstały w Trzebnicy, Strzelinie, Lwówku Śląskim oraz Lubaniu, miejscowościach, gdzie dotąd nie było dostępu do stacjonarnych badań przesiewowych. Inwestycja o wartości blisko 4,7 mln złotych została sfinansowana z funduszu REACT-EU, a jej celem jest zniwelowanie barier w dostępie do badań profilaktycznych na obszarach dotąd pozbawionych stacjonarnych jednostek mammograficznych. Rejestracja do nowych pracowni ruszy 2 listopada. Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju DCOPiH, podkreśla znaczenie mammografii jako najlepszej metody wczesnego wykrywania raka piersi. Nowo powstała sieć mammografów na Dolnym Śląsku zakłada centralizację danych badań mammograficznych, co jest innowacyjnym podejściem w skali kraju. Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, zaznacza, że celem tworzenia sieci pracowni mammograficznych jest ułatwienie dostępu do badań dla wszystkich kobiet, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dzięki temu inicjatywa ta ma również skrócić czas pomiędzy wykryciem choroby a jej leczeniem, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy ze szpitalem onkologicznym. Nowe możliwości diagnostyczne na Dolnym Śląsku to ważny krok w kierunku poprawy zdrowia publicznego i zwiększenia świadomości na temat profilaktyki raka piersi.


Zaproszenia na darmowe badania mammograficzne
Zaproszenia na darmowe badania mammograficzneComentarios


bottom of page