28 lipca w polskim Kościele obchodzimy wspomnienie św. Szarbela. Na 9 dni przed tym wspomnieniem, czyli 19 lipca zachęcamy do podjęcia „Nowenny do Św. Szarbela”.

 

Nowenna do Św. Szarbela

 

DZIEŃ PIERWSZY – 19 lipca

Chwalebny Św. Szarbelu, zwierciadło cnót, przyjdź mi na ratunek i uproś u Boga łaskę, której potrzebuję … (wymienić), na chwałę Jego imienia i dla zbawienia duszy mojej. Amen.

Św. Szarbelu módl się za mnie.

 

Panie Jezu, który obdarzyłeś Św. Szarbela łaską wiary, błagam byś udzielił mi za jego wstawiennictwem łaski, o które proszę, abym żył zgodnie z Twoimi przykazaniami i Ewangelią. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

TRANSMISJE MSZY:

Historia Międzynarodowego Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy

Święta Jadwiga i Henryk Brodaty zostawili na całym Dolnym Śląsku wiele śladów swojej działalności. W roku 1202 Henryk ufundował dla swojej małżonki Jadwigi budowę klasztoru oraz kościoła które po zakończeniu budowy w 1218 roku stało się ważnym ośrodkiem życia religijnego, kulturalnego i gospodarczego.

Wrocławski biskup Cyprian w 1203 roku 13 stycznia instaluje konwent sióstr, które przybyły z Bambergu.

1214 – poświęcenie romańskiej krypty św. Bartłomieja, najstarszej części świątyni klasztornej.

1218 – pierwszy w Polsce konwent żeński klasztoru trzebnickiego zostaje przyjęty do zakonu cystersów.

1224 – pierwsza lokacja miasta – na prawie polskim.

1238 – księżna Jadwiga zamieszkuje na stałe w klasztorze (po śmierci księcia Henryka Brodatego).

1241 – najazd Mongołów na Śląsk i bitwa pod Legnicą, w której ginie syn księżnej Jadwigi – Henryk II Pobożny.

1243 – 14 października – śmierć księżnej Jadwigi „…kobiety pod każdym względem czcigodnej” – jak pisał o Niej w 1225 roku Cezary z Heisterbach.

1250 – druga lokacja miasta – na prawie niemieckim (na wzór Środy Śląskiej).

1267 – papież Klemens IV ogłasza księżną Jadwigę świętą Kościoła.

 

Mocą dekretu Kongregacji do Spraw Duchowieństwa otrzymała w 2007 roku status Międzynarodowego Sanktuarium. Nic więc dziwnego, że stanowi najznamienitszą wizytówkę miasta i jest powodem dumy jego mieszkańców. Jej zwiedzanie z pewnością dostarczy wielu pozytywnych i niezapomnianych przeżyć.

Bazylika św. Jadwigi – kościół zbudowany pod wezwaniem św. Bartłomieja i Najświętszej Marii Panny jest najstarszym sanktuarium na Śląsku i jedną z ważniejszych nekropolii Piastów Śląskich oraz miejscem uświęconym kultem św. Jadwigi. Trójnawowa bazylika ma 80 m długości i 23 m szerokości. Nawa główna składa się z czterech przęseł kwadratowych nakrytych sklepieniami krzyżowymi. Z pierwotnej późnoromańskiej budowli (początek XIII w.) zachowały się zręby murów, dwa portale (dawidowy i adoracji NMP) oraz krypta św. Bartłomieja położona pod prezbiterium. Pośrodku prezbiterium znajduje się grobowiec księcia Henryka Brodatego i mistrza krzyżackiego Konrada von Feuchtwangena.

Po obu stronach prezbiterium położone są kaplice: św. Jana i św. Jadwigi. Kaplica św. Jana zachowała swój pierwotny charakter i nastrój. Pośrodku znajduje się symboliczny grób św. Jadwigi (w miejscu gdzie złożono jej relikwie podczas budowy kaplicy św. Jadwigi). Druga kaplica jest pierwszym w Polsce obiektem zbudowanym w stylu czysto gotyckim (kaplica wzniesiona w latach 1268–1269). W kaplicy mieści się imponujący, barokowy sarkofag Świętej, wykonany z marmuru i alabastru. Pod baldachimem, wspartym kolumnami, spoczywa Jej alabastrowy posąg.