28 lipca w polskim Kościele obchodzimy wspomnienie św. Szarbela. Na 9 dni przed tym wspomnieniem, czyli 19 lipca zachęcamy do podjęcia „Nowenny do Św. Szarbela”.

 

Nowenna do Św. Szarbela

 

DZIEŃ PIERWSZY – 19 lipca

Chwalebny Św. Szarbelu, zwierciadło cnót, przyjdź mi na ratunek i uproś u Boga łaskę, której potrzebuję … (wymienić), na chwałę Jego imienia i dla zbawienia duszy mojej. Amen.

Św. Szarbelu módl się za mnie.

 

Panie Jezu, który obdarzyłeś Św. Szarbela łaską wiary, błagam byś udzielił mi za jego wstawiennictwem łaski, o które proszę, abym żył zgodnie z Twoimi przykazaniami i Ewangelią. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

TRANSMISJE MSZY: