top of page

Skuteczna Interwencja Straży Pożarnej i Pogotowia Gazowego Neutralizuje Zagrożenie Gazowe

Zaktualizowano: 12 wrz 2023
Wyciek gazu i skuteczna Interwencja Straży Pożarnej i Pogotowia Gazowego Neutralizuje Zagrożenie Gazowe w Obornikach Śląskich

W dniu 10 września o godzinie 17:25, jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Obornik Śląskich zostały zaalarmowane o rozszczelnieniu gazociągu w okolicy kina Astra w miejscowości Oborniki Śląskie. W wyniku trzygodzinnej interwencji, strefa zagrożenia została zabezpieczona, a odpowiedzialność za naprawę wycieku przekazana została pogotowiu gazowemu.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia, jednostki straży pożarnej przeprowadziły pomiar stężenia gazu przy użyciu miernika wielogazowego. Ustalono, że poziom stężenia gazu nie przekraczał 50% dolnej granicy wybuchowości, co eliminowało ryzyko wybuchu. Wyciek został zlokalizowany w sąsiedztwie jednej z lokalnych studzienek kanalizacyjnych. Zabezpieczono teren i wyznaczono strefy zagrożenia na odległość około 20 metrów od miejsca wycieku. Akcja straży pożarnej trwała około 3 godzin.

Po lokalizacji i zabezpieczeniu miejsca wycieku przez jednostki straży pożarnej, pracownicy pogotowia gazowego przystąpili do dalszych działań mających na celu usunięcie awarii. Dziś 11 września będą przeprowadzane dalsze czynności naprawcze nie wpływające na ciągłość dostawy gazu do lokalnych odbiorców.

Zarówno zabezpieczenie terenu przez straż pożarną, jak i interwencja pogotowia gazowego, odbyły się w sposób, który nie wpłynął negatywnie na równolegle odbywający się Festiwal Żywica.


Comments


bottom of page