top of page

XX-lecie Starostwa Powiatu Trzebnickiego w gminie Zawonia

28.05.2019r. odbyła się inauguracja XX-lecie Starostwa Powiatu Trzebnickiego w gminie Zawonia. Jest to piękny jubileusz i uhonorowanie wszystkich, których swoją praca mają wpływ na rozwój Naszej Małej Ojczyzny. Podczas gali zostali wyróżnieni wszyscy radni i sołtysi statuetką oraz listem gratulacyjnym przez wójta gminy Zawonia Agnieszkę Wersta oraz Starostę Powiatu Trzebnickiego Małgorzatę Matusiak. Gratulujemy wszystkim osobom zasłużonym dla rozwoju Powiatu Trzebnickiego.
#XX-lecieStarostwaPowiatuTrzebnickiego #Inauguracja #Sołtys #Radny #StacjaZawonia #GOKZawonia

Pozdrawiamy! Telewizja Wzgórz Trzebnickich TelewizjaWzgorzTrzebnickich.pl

Comments


bottom of page